Naturkunskap

På denna sidan finns de kurser som jag undervisar. Här finns också Kursplaner i olika kurser i Naturkunskap samt bra länkar om miljö och natur. Kursen är fördelad i fyra stora område och under varje finns det lektionsgenomgångar. Under rubriken Laborationer hittar du labbeskrivningar till varje laboration i kursen samt labrapportmal.